Permanentní vstupné

Pásmo Kredit Fitness TRX/ Flowin/ Bosu/
TAE BO/ Spinning
BOX BOX - os.
1 do 649 90 Kč 120 Kč 120 Kč 90 Kč
2 do 899 65 Kč 120 Kč 120 Kč 90 Kč
3 do 1199 65 Kč 90 Kč 100 Kč 90 Kč
4 do 1649 60 Kč 90 Kč 100 Kč 90 Kč
5 do 2249 55 Kč 82 Kč 100 Kč 90 Kč
6 do 2499 55 Kč 82 Kč 90 Kč 82 Kč
7 nad 2499 50 Kč 82 Kč 90 Kč 82 Kč