Studentské vstupné

Pásmo Kredit Fitness TRX/ Flowin/ Bosu
TAE BO/ Spinning
BOX BOX - os.
1 do 579 90 Kč 120 Kč 120 Kč 90 Kč
2 do 1079 58 Kč 90 Kč 100 Kč 90 Kč
3 do 1499 54 Kč 90 Kč 100 Kč 90 Kč
4 do 2249 50 Kč 82 Kč 100 Kč 82 Kč
5 nad 2249 45 Kč 82 Kč 90 Kč 82 Kč